Δείγματα τεχνικής σχηματισμού φρυδιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δείγματα δουλείας μας στην τεχνική σχηματισμού φρυδιών με τσιμπίδα.